Spam

Uit Help
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Letterlijk genomen is spam een merknaam voor boterhamworst in blik. Spam is echter ook een verzamelnaam geworden voor ongewenste e-mail. Mensen die spam versturen maken nog allerlei onderscheid tussen de verschillende soorten spam (en noemen het overgens geen spam), maar voor ons simpele e-mail gebruikers "it is just spam" oftewel troep.

Spamfilters op het Atlas College

In eerste instantie gebruikten we uitsluitend het spamfilter van Exchange. Dit spamfilter is echter verre van toereikend. Iets wat pas bleek nadat de Exchange server in productie genomen werd.

Om die reden is het spamfilter SpamAssassin - die we ook op de vorige mailserver gebruikte - opnieuw in gebruik genomen.

Beide spamfilters moeten op hun eigen manier door gebruikers "aangezet" worden. Of eigenlijk is het aan de gebruikers om te bepalen wat er met herkende spam moet gebeuren. Weggooien van spam blijft ten alle tijden je eigen verantwoording. Dit zullen we nooit centraal doen. Het is namelijk altijd mogelijk dat berichten ten onrechte aangemerkt worden als Spam.

Het SpamAssassin filter

Voordat e-mail op de Exchange server komt wordt het gefiltert door het programma SpamAssassin. SpamAssassin werkt dus volledig onafhankelijk van Exchange. Indien dit programma de e-mail herkent als spam dan zal het het onderwerp van de e-mail wijzigen door er "*****SPAM*****" voor te zetten. Verder zal het programma het mailtje dusdanig wijzigen dat er een uitleg volgt waarom het denkt dat het mailtje spam is. Het originele bericht zal als bijlage toegevoegd worden.

De tekst die voor het onderwerp geplaatst wordt kan door e-mail programma's gebruikt worden om er iets mee te doen. Bijvoorbeeld verplaatsen naar een andere map.

Onderstaand een 4-tal links met een uitleg hoe je een filter regel kunt maken om spam te verplaatsen naar de spam folder. Alhoewel er een uitleg staat voor zowel Outlook als voor Outlook Web Access hoef je slechts 1 maal die regel te maken. Beide programma's delen namelijk de filter regels. Thunderbird is een z.g. IMAP client voor b.v. gebruik thuis. Deze moet wel separaat ingesteld worden.

Outlook Express is niet in staat om e-mail te filteren, en hebben we dus ook geen handleiding voor.

Het Exchange spam filter

Het gebruik van het Exchange spam filter kun je aanzetten in de opties van Outlook (niet Outlook Express) of in de opties van Outlook Web Access (webmail).