Hoe lees je je e-mail

Uit Help
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Deze pagina geeft een globale omschrijving van de huidige e-mail diensten die op het Atlas College geboden worden. Verder proberen we een advies te geven welke manier je het beste kunt gebruiken om van deze diensten gebruik te maken.

Indien je niet geinteresseerd bent waarom we een bepaalde methode adviseren om je e-mail te lezen kun je gelijk naar de vergelijking en het advies skippen.

Momenteel gebruikt het Atlas College een Exchange server voor e-mail en groupware diensten. Voor e-mail is waarschijnlijk geen introductie nodig. Deze dienst wordt al sinds jaar en dag geboden in het Atlas College. Groupware is echter een nieuwe dienst in het Atlas College.

Groupware

De WikiPedia omschrijft groupware als "software die erop gericht is met een groep van gebruikers een gezamenlijk eindresultaat te bereiken". De mogelijkheden die Exchange hiervoor bied zijn ondermeer:

 • Bijhouden van agenda's
 • Plannen van vergaderingen e.d. waarbij de beschikbaarheid van de deelnemers gecontroleerd kan worden.
 • Taakbeheer
 • Het delen van informatie: agenda's, postbussen enz.

E-Mail protocollen

Protocollen zijn talen waarmee computer programma's met elkaar praten. Elk van deze computer talen heeft zijn eigen doel. LDAP is bijvoorbeeld de taal die programma's gebruiken om gegevens uit te wisselen over, bijvoorbeeld, e-mail adressen. Voor e-mail wordt in het Atlas College tot op heden gebruik gemaakt van het IMAP protocol voor het lezen van e-mail. IMAP is echter niet geschikt voor gebruiken van de groupware functionaliteit die Exchange heeft. Voor groupware (en e-mail) gebruikt Exchange het MAPI protocol. Om het gebruik van groupware te motiveren heeft de kern-directie besloten om binnen het Atlas College uitsluitend ondersteuning te bieden voor Outlook met een directe koppeling naar de Exchange server. Vanaf 1 januarie 2007 kan er niet langer gebruik gemaakt worden van IMAP e-mail programma's binnen het Atlas College. Indien je dus gebruik wil maken van de groupware functionaliteit dan zul je gebruik moeten maken van een e-mail programma wat het MAPI protocol ondersteund.

NB: Eigenlijk is MAPI geen protocol maar een interface voor het programmeren van z.g. "mail aware" applicaties. Details hierover kun je nalezen indien je de link volgt naar het artikel over MAPI op de engelstalige WikiPedia.

MAPI E-Mail programma's

Om de groupware te kunnen gebruiken heb je dus een programma nodig wat het MAPI protocol ondersteund. Alhoewel er vast wel meer programma's zijn is voor ons de keuze beperkt tot een 2-tal programma's:

 • Webmail
 • Outlook

LET OP: Verwar Outlook niet met Outlook Express. Outlook Express ondersteund niet het MAPI protocol en is dus niet geschikt om gebruik te maken van de groupware functionaliteit.

Webmail

Om gebruik te maken van webmail maak je met een Internet browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox enz) verbinding met de Exchange server van het Atlas College. Na het inloggen heb je direct toegang tot je e-mail, agenda enz. Je hoeft geen instellingen te maken.

Voordelen:

 • Geen configuratie noodzakelijk
 • Overal beschikbaar waar je Internet toegang hebt

Nadelen:

 • Niet alle groupware functies worden ondersteund
  • Je kan geen rechten geven aan anderen

Outlook

Outlook is een onderdeel van MS Office en is op elke pc van het Atlas College geinstalleerd. Je moet echter wel eenmalig een aantal instellingen maken. Hoe je dat doet wordt uitgelegd op: Email instellen in Outlook. Afgezien van webmail, die je helemaal niet hoeft in te stellen, is Outlook het eenvoudigst in te stellen van alle verdere e-mail programma's die hier besproken worden.

Voordelen:

 • Ondersteund alle groupware functionaliteit van Exchange.
 • Eenvoudige configuratie

Advies

Alhoewel we als systeembeheer jullie geen methode op willen leggen om je e-mail te lezen willen we jullie wel een methode adviseren:

 • Gebruik op school de webmail of Outlook
 • Gebruik thuis webmail

Op die manier kan je gebruik maken van alle functionaliteit die Exchange te bieden heeft. Andere methoden om je e-mail te lezen beperken je in je mogenlijkheden en zijn zelfs moeilijker te configureren.