E-Mail

Uit Help
Ga naar: navigatie, zoeken

Zonder dat mensen het echt beseffen is e-mail de meest populaire internet toepassingen die er is. Het Atlas College voorziet elke medewerker van een e-mail account.

Om e-mail te kunnen verzenden en ontvangen kan er gebruik gemaakt van WebMail, maar uiteraard is het ook mogelijk om een e-mail client als MS Outlook of Mozilla Messenger te gebruiken. Op de pagina client instellingen staan instructies om deze programma's in te stellen.

E-mail maakt gebruik van bepaalde servers (of eigenlijk services) om te kunnen werken. Binnen het Atlas College kennen we imap, smtp en Exchange servers. De namen van deze servers heb je nodig om de eerder genoemde e-mail client te kunnen laten werken, je vind deze namen op de pagina atlasnetwerk.

Het is ons bekend dat veel collega's liever hun persoonlijke e-mail adres gebruiken, of zelfs iets als een hotmail adres. Hoewel we jullie, als systeembeheer, uiteraard nergens toe kunnen dwingen het volgende ter overweging:

   Het atlascollege.nl e-mail account is bedoelt voor school zaken.
   Het gebruik van een persoonlijk account voor schoolzaken is minder/niet profesioneel.
   Collega's, leerlingen, ouders en instanties verwachten je te kunnen bereiken via het atlascollege.nl account.
   Het globale adressen boek wat wij bijhouden kan niet (en zal niet) voorzien worden van je persoonlijke e-mail adres. Het wordt namelijk automatisch gegenereerd aan de hand van de e-mail accounts die we op onze server hebben.
   Op onze eigen mailserver hebben we invloed op het ontvangen en verzenden van virussen en spam.
   Het gebruik van andere e-mail account is een veiligheids risico voor het Atlas Netwerk. Het is niet geheel ondenkbaar dat we binnen ons netwerk het gebruik ervan zullen blokkeren. 

Tot slot.... ook ik heb een persoonlijk e-mail adres, meerdere zelfs.... maar die zijn dan ook precies dat... persoonlijk! Vrienden van mij hebben mijn persoonlijke adres, collega's en zakelijke relaties mijn atlascollege.nl adres.